Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního  roku 2023/2024.

K předškolnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti podle registračního čísla:

 • 012023/MŠ
 • 022023/MŠ
 • 032023/MŠ
 • 042023/MŠ
 • 052023/MŠ
 • 062023/MŠ
 • 082023/MŠ
 • 092023/MŠ
 • 102023/MŠ
 • 112023/MŠ
 • 122023/MŠ
 • 132023/MŠ
 • 142023/MŠ

O přijetí každého dítěte bylo v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zsmskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 /zákona č. 561/2004 Sb. / Školský zákon / považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, případně nahlédnutí do spisu.

Kamýk nad Vltavou 23. 5. 2023                                                    

Mgr. Lýdia Milanovská, ředitelka školy

Č.j. 183/2023                                                                                             

Vyvěšeno dne 24. 5. 2023

Upozornění: Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, proběhne v úterý 20. 6. 2023 od 15:00 v dolní třídě MŠ. Tam se dozvíte veškeré informace – co dětem připravit do školky, režim v MŠ, platby, strava a zodpovíme vaše dotazy.

Datum vložení: 24. 5. 2023 16:20
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2024 16:22
Autor: Správce Webu