ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 731 411 924, tel.: +420 318 677 113, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800

Žákovský parlament

Scházíme se v pravidelných intervalech, obvykle po čtrnácti dnech, v učebně výtvarné výchovy nebo vždy, když je potřeba. Vzájemně si předáváme naše představy o fungování naší školy, o našich dalších schůzkách a naší další společné práci. Společných schůzek se mohou zúčastnit všichni, nejenom vybraní zástupci. Všichni, kteří budou mít chuť přispět něčím pozitivním a mají nějaký nápad, či návrh, jsou vždy na pracovních setkáních žákovského parlamentu vítáni. Pracujeme společně na realizaci nejrůznějších aktivit, nebojíme se otázek ohledně školního řádu, řešíme chování žáků naší školy, komunikaci mezi námi všemi ve škole, dotýkáme se pravidel slušného chování a chystáme společně akce, které nás v dalším období čekají. Řešíme úpravu školních prostor a okolí školy, včetně školní zahrady, protože chceme prohlubovat své vědomosti a dovednosti v kulturním, čistém a hezkém prostředí, hodnotíme zrealizované akce, podílíme se zkrátka všichni společně na chodu školy. V naší škole trávíme všichni hodně času, a tak se snažíme, aby tento čas nebyl promarněný a aby byl přínosný pro náš další život.

Zástupci žákovského parlamentu