Krizový plán v případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny

  1. Telefonický kontakt se zákonným zástupcem žáka.
  2. V případě nezastižení zákonného zástupce nebo jím pověřených osob pro vyzvedávání vyčká vychovatelka 15 minut po ukončení provozu ŠD v prostorách ŠD.
  3. Po uplynutí 15 minut vychovatelka kontaktuje:
    1. vedení školy – 731 411 924
    2. výchovný poradce – 731 411 923

Náklady spojené se zajištěním péče o žáka ponesou zákonní zástupci!