Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva Obce Kamýk nad Vltavou 1. 1. 2016. Sdružuje základní školu, školní družinu, speciální třídy, mateřskou školu a školní jídelnu. Obec Kamýk nad Vltavou je spádovou obcí pro obce Zduchovice, Velká, Třtí, Hojšín, Drážkov, Skrýšov, Svatý Jan, Brzina a Švastalova Lhota.

Znaky obcí

Hlavní budova základní školy se nachází v krásném prostředí přímo u řeky Vltavy, v klidné části obce Kamýk nad Vltavou. Jedná se o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly a přízemní přístavbou, v níž je v současnosti umístěna školní družina. V přízemí se nachází také školní jídelna. Ve školním roce 2011/2012 prošla Základní škola rekonstrukcí, v jejímž rámci získala budova nový kabát v barvách duhy, byla zateplena, vybavena novými okny a novou kotelnou na biopaliva. Od zmíněného školního roku je část prostoru prvního patra vyčleněna speciálním třídám, ve kterých se výuky účastní děti s kombinovaným postižením. Na školní zahradě navíc byla vybudována venkovní učebna s názvem „Třída na výsluní“.
Budova školyBudova školy

Vzdělávání

Základní škola je školou s 1. a 2. stupněm vzdělávání. Vyučování probíhá podle ŠVP „Cesta k vědění“, ve dvou našich speciálních třídách, které byly otevřeny ve školním roce 2017/2018 a vzdělávají se v nich žáci s těžkým až středně těžkým mentálním postižením stejně jako žáci s více vadami a autismem, se vyučuje podle ŠVP „Cesta“. V přípravné třídě fungující na naší skole od roku 2015/2016 se děti vzdělávají podle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „Cestička k poznávání“.Ve škole jsou vzděláváni další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do tříd základní školy.Důležitým pomocníkem v životě školy je žákovský parlament.

Videoprohlídka školy Typ: MP4, Velikost: 38.84 MB

Vybavení

Ve škole jsou kromě kmenových tříd odborné učebny – učebna přírodopisu a výtvarné výchovy, fyziky a chemie, výpočetní techniky, tělocvična, dílna. Jedna třída prvního stupně je vybavena interaktivní tabulí včetně počítačů, které jsou k dispozici všem žákům. Ostatní třídy jsou vybaveny dataprojektory a plátny na promítání. Na zahradě školy stojí venkovní učebna, tzv. „Třída na výsluní“, využívaná k venkovní výuce během příznivého počasí. Dále je zde pro děti připraven basketbalový koš, trampolína, pískoviště, houpačka, stůl na stolní tenis. Toto vše mohou děti využívat i během velké přestávky, kterou tráví při teplém počasí na terase. Všechny děti školy, včetně dětí ze speciálních tříd, využívají i velmi dobře vybavenou žákovskou kuchyňku.Vybavení školy se průběžně modernizuje, k čemuž škola využívá různé projekty financované Evropskou unií a dalšími subjekty.

Personální zajištění

Pedagogický sbor se pravidelně zúčastňuje akcí a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve sboru pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovný poradce a současně koordinátor ŠVP, koordinátor environmentální výchovy. K zajištění chodu základní školy přispívají nemalou měrou 3 nepedagogičtí zaměstnanci.