Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

NABÍDKA:

KROUŽEK PRO KOHO VEDOUCÍ ČASOVÝ ROZSAH DEN ČAS CENA/POLOLETÍ
Turistický + hry v přírodě PT,
1. až 5. ročník  
Barbora Skřivanová, DiS
Mgr. Tereza Folbrechtová  
120 min. Úterý – sudý týden   13,00 – 15,00 300,-
Zábavná matematika   3. a 4. ročník Mgr. Lýdia Milanovská
(Ing. Pavel Valchář)
60 min. Čtvrtek   13,30 – 14,30 300,-
Výtvarné tvoření I.PT   Alena Zdrubecká
Bc. Lenka Šrůtová
60 min. Pondělí13,30 – 14,30 300,- + materiál 300,-
Výtvarné tvoření II.1. až 5. ročník Mgr. Ilona Černá   60 min.Čtvrtek13,30 – 14,30 300,- + materiál 300,-
Přírodovědný kroužek4. až 6. ročník Ing. Alena Plavcová 120 min.   Úterý  – lichý týden   13,00 – 15,00 300,-  
Vaření I.  4. až 6. ročník Jana Dvořáková
Iveta Hermová
120 min. Čtvrtek – sudý týden   13,00 – 15,00 300,- + materiál 300,-
Vaření II. 4. až 6. ročník Jana Dvořáková
Iveta Hermová
120 min. Čtvrtek – lichý týden 13,00 – 15,00 300,- + materiál 300,-
Sportovní a pohybové hry I. PT, 1. až 2. ročník   Mgr. Jana Štěpánková 60 min. Středa13,30 – 14,30 300,-
Sportovní a pohybové hry II.3. až 5. ročník   Mgr. Jana Štěpánková 60 min. Pondělí   13,30 – 14,30 300,-