MATEŘSKÁ ŠKOLA Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 606 758 639, tel.: +420 318 677 114, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800