Úhrada jistiny pro strávníky navštěvující ZŠ a MŠ

Každé stravující se dítě ve školní jídelně musí mít zaplacenou jistinu ve výši 500,00 Kč. Jistina bude vyúčtována při odhlášení žáka ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Jistina bude používána na nákup potravin k vaření, neboť při platbě za obědy po skončení měsíce nebyl dostatek finančních prostředků na úhradu zakoupených potravin.

Účet pro úhradu jistiny: ČS 35-524804309/0800

Pro strávníky v jídelně ZŠ nadále zůstává automatická předvolba oběda č. 1. V případě vybrání druhého jídla si musíte volbu změnit na stránkách strava.cz. Odhlášení oběda je nutné provést podle stávajících pravidel. Ostatní strávníci ve školní jídelně si oběd musí přihlásit sami, systém se také nemění.

Platby za odebrané obědy musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci, v případě neuhrazení požadované částky bude výdej obědů strávníkovi pozastaven.

Připomínáme, že děti a žáci, kteří se stravují v době školní výuky, platí pouze cenu potravin spotřebovaných na vaření stavy. V době mimo školní výuku (prázdniny, ředitelská volna, nemoc dítěte) nejsou dle vyhlášky MŠMT poskytovány dotace na provozní náklady, a proto i dítě musí platit plnou cenu oběda.

Cena obědů v jídelně ZŠ od 1. 11. 2022

 • ZŠ strávníci ve věku 7 – 10 let: 37,00 Kč
 • ZŠ strávníci ve věku 11 – 14 let: 40,00 Kč
 • ZŠ strávníci ve věku 15 a více let: 41,00 Kč
 • Zaměstnanci: 58,00 Kč
 • Ostatní strávníci: 89,00 Kč (od 1. 6. 2023 – 95,00 Kč)

Cena stravování v MŠ od 1. 3. 2023

MŠ celodenní stravování dětí ve věku 3 – 6 let:

49,00 Kč

 • Přesnídávka: 11,00 Kč
 • Oběd: 27,00 Kč
 • Svačina: 11,00 Kč

MŠ celodenní stravování dětí ve věku 7 a více let

50,00 Kč

 • Přesnídávka: 11,00 Kč
 • Oběd: 28,00 Kč
 • Svačina: 11,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.