ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 731 411 924, tel.: +420 318 677 113, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800

Projekty

Projekty a granty naší školy, do kterých jsme zapojeni nebo se plánujeme zapojit:

Pravidla pro publicitu