Projekty

Projekty a granty naší školy, do kterých jsme zapojeni nebo se plánujeme zapojit:

 • MŠMT – DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLREALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
 • MŠMT – „ŠABLONY III“Moderní cestou ke vzdělávání v Kamýku nad Vltavou II.
 • MŠMT – „ŠABLONY II“Moderní cestou ke vzdělávání v Kamýku nad Vltavou II.
 • MŠMT – Rozvojový program Podpora výuky plavání v ZŠ
 • MŠMT – START IN, Inkluze s Národním technickým muzeem
 • MŠMT – Modernizace výuky přírodovědných věd v ZŠ a MŠ v Kamýku nad Vltavou
 • WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – Projekt Obědy pro děti
 • MŠMT /SZIF/  Ovoce do škol
 • MŠMT /SZIF/   Mléko do škol
 • MŠMT   Recyklohraní
 • Program Skutečně zdravá škola
 • Program Rodiče vítáni
 • Program Zdravé zuby
 • Projekt Bezpečná škola
 • MŠMT – AŠSK ČRProjekt Sportuj ve škole
 • Projekt Knížka pro prvňáčka
 • Projekt Celý svět ve škole
 • Projekt Spolu to dokážeme
 • Projekt POKOS
Pravidla pro publicitu