Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou !

Základní škola

ZŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin jednotlivých tříd.

PROGRAM EVVO

Environmentální vzdělávání.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Poradenské služby.

METODIK PREVENCE

Konzultace prevence rizikového chování.

Mateřská škola

MŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ORGANIZACE DNE

Denní program dětí v naší MŠ.

PLATBY

Informace ohledně úplaty za vzdělávání dítěte v MŠ.

RADY RODIČŮM

Osvědčené postupy a rady pro rodiče.

CO S SEBOU?

Na co nezapomenout před cestou do MŠ.

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Více informací o projektu Šablony IDalší projekty

Vybavení odborných učeben v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Projekt „Vybavení odborných učeben v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou“ je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a pro práci s digitálními technologiemi v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Modernizováno bude zázemí pro komunitní aktivity.

Více informací o projektu ● Další projekty