Vítejte na stránkách !

Základní škola...

ZŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin jednotlivých tříd.

PROGRAM EVVO

Environmentální vzdělávání.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Poradenské služby.

METODIK PREVENCE

Konzultace prevence rizikového chování.

Škola Online

Vstup do elektronické žákovské.

Organizace školního roku

Kdy máme prázdniny, třídní schůzky a další důležité termíny...

Mateřská škola...

MŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ORGANIZACE DNE

Denní program dětí v naší MŠ.

PLATBY

Informace ohledně úplaty za vzdělávání dítěte v MŠ.

RADY RODIČŮM

Osvědčené postupy a rady pro rodiče.

CO S SEBOU DO ŠKOLKY?

Na co nezapomenout před cestou do MŠ.

Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole.

Více informací o projektu Šablony IDalší projekty

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL –
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Více informací o projektu Doučování žáků školDalší projekty