Informace k výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024/25

Stanovení úplaty

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2024 stanovilo zastupitelstvo Obce Kamýk nad Vltavou výši úplaty zájmové
vzdělávání ve školní družině na 200 Kč měsíčně, 2 000 Kč/školní rok.
Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách,
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře.
Nově od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty pro rodiny
pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat na začátku školního roku
2024/2025, pokud zákonný zástupce prokáže tuto skutečnost ředitelce školy „Oznámením
o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.
Provoz školní družiny bude v odpoledních hodinách prodloužen do 16.30 h.
 

V Kamýku nad Vltavou 24. 6. 2024

Mgr. Lýdia Milanovská, ředitelka

Datum vložení: 24. 6. 2024 16:05
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2024 16:07
Autor: Správce Webu