Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Dokumenty ZŠ

Základní dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní družina

Školní docházka

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva

Rozpočty

Ostatní dokumenty

Poskytování informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,

GDPR – informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Kalendář akcí