Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Školní jídelna

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace disponuje dvěma jídelnami, přičemž v obou se vaří zdravá a vyvážená strava podle školských norem. O kvalitní a chutnou stravu se starají kuchařky pod vedením vedoucí ŠJ paní Komárkové, které své práci rozumí a uplatňují své dlouholeté zkušenosti v praxi.

V jídelně ZŠ se mohou kromě školních dětí a zaměstnanců stravovat i cizí strávníci. Jídelna je tedy otevřena pro širokou veřejnost. Obědy si tak může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem. V jídelně MŠ se vaří pouze pro děti a zaměstnance MŠ. Po domluvě s vedoucí jídelny Šárkou Komárkovou je možné připravovat i jídla dietní.

Kolektiv školních jídelen

Vedoucí ŠJ
Šárka Komárkovásarka.komarkova@zsmskamyknv.cz
tel.: +420 773 458 802
Personál ŠJ ZŠ
Jana Kosová
Marie Milovičová
Lenka Staňková
tel.: 720 106 046
Personál ŠJ MŠ
Petr Vondra
Petra Mazourová

Úhrada jistiny pro strávníky navštěvující ZŠ a MŠ

Každé stravující se dítě ve školní jídelně musí mít zaplacenou jistinu ve výši 500,00 Kč. Jistina bude vyúčtována při odhlášení žáka ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Jistina bude používána na nákup potravin k vaření, neboť při platbě za obědy po skončení měsíce nebyl dostatek finančních prostředků na úhradu zakoupených potravin.

účet pro úhradu jistiny: ČS 35-524804309/0800

Pro strávníky v jídelně ZŠ nadále zůstává automatická předvolba oběda č. 1. V případě vybrání druhého jídla si musíte volbu změnit na stránkách strava.cz. Odhlášení oběda je nutné provést podle stávajících pravidel. Ostatní strávníci ve školní jídelně si oběd musí přihlásit sami, systém se také nemění.

Platby za odebrané obědy musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci, v případě neuhrazení požadované částky bude výdej obědů strávníkovi pozastaven.

Připomínáme, že děti a žáci, kteří se stravují v době školní výuky, platí pouze cenu potravin spotřebovaných na vaření stavy. V době mimo školní výuku (prázdniny, ředitelská volna, nemoc dítěte) nejsou dle vyhlášky MŠMT poskytovány dotace na provozní náklady, a proto i dítě musí platit plnou cenu oběda.

Cena obědů v jídelně ZŠ od 1. 11. 2022

ZŠ strávníci ve věku 7 – 10 let:37,00 Kč
ZŠ strávníci ve věku 11 – 14 let:40,00 Kč
ZŠ strávníci ve věku 15 a více let:41,00 Kč
Zaměstnanci:58,00 Kč
Ostatní strávníci:89,00 Kč (od 1. 6. 2023 – 95,00 Kč)

Cena stravování v MŠ od 1. 3. 2023

MŠ celodenní stravování
dětí ve věku 3 – 6 let:
49,00 Kč
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 27,00 Kč
svačina: 11,00 Kč
MŠ celodenní stravování
dětí ve věku 7 a více let let
50,00 Kč
přesnídávka: 11,00 Kč
oběd: 28,00 Kč
svačina: 11,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kalendář akcí