Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Speciální třídy

Historie speciálního vzdělávání v naší škole začíná ve školním roce 1993/1994, kdy do školy začali docházet první žáci s postižením. V současné době jsou ve škole dvě speciální třídy. Tyto třídy navštěvují žáci, kteří jsou vzděláváni podle ŠVP CESTA – školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým postižením (DÍL I) a žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (Díl II).

Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán zohledňující jeho schopnosti, dovednosti, možnosti „tempo“, ale také zájmy a záliby. Hlavním cílem je, aby žáci speciálních tříd získali takové dovednosti, znalosti a návyky, které by jim umožnily co nejvíce a co nejsamostatněji se zapojit do běžného života.

Na každý měsíc je stanoven tematický plán zaměřený na různé oblasti života. Témata tohoto plánu prolínají všemi vyučovanými předměty. Jsou voleny různé formy výuky – společná práce, individuální výuka, samostatná práce, průběžně jsou zařazovány přestávky. Žáci speciálních tříd se účastní některých akcí společně se žáky běžných tříd.


ST I.S

třídní učitelka: Bc. Petra Nováková, DiS.,

petra.novakova@zsmskamyknv.cz
konzultační hodiny učitelky:
ÚT: 12,30 – 13,00 hod.
ČT: 12,30 – 13,00 hod.

asistentky pedagoga: Milena Drábková, Bc. Martina Vacková

milena.drabkova@zsmskamyknv.cz
martina.vackova@zsmskamyknv.cz

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024

Rozvrh hodin I. S

ST II.S

třídní učitelka: Mgr. Jitka Kakešová

jitka.kakesova@zsmskamyknv.cz
konzultační hodiny učitelky:
PO – PÁ: 11,15 – 12,00 hod.

asistentky pedagoga:  Pavlína Procházková, Alena Turková

pavlina.prochazkova@zsmskamyknv.cz
alena.turkova@zsmskamyknv.cz

Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024

Rozvrh hodin II. S

Kalendář akcí