Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace

Adresa: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
IČO: 66325111, IZO: 600054489
E-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk

Kontakty na vedení

Ředitelka, pověřenec na ochranu osobních údajů

Mgr. Lýdia Milanovská, skola@zsmskamyknv.cz, tel.: +420 731 411 924

konzultační hodiny:
ÚT – 12,00 – 13,00 hod.

Zástupkyně ředitelky, metodička prevence

Mgr. Eliška Štochlová, eliska.stochlova@zsmskamyknv.cz, tel.: +420 731 411 923

konzultační hodiny metodičky prevence:
ÚT – 07,10 – 07,30 hod.

Zástupkyně pro předškolní vzdělávání

Mgr. Dita Dvořáková, dita.dvorakova@zsmskamyknv.cz, tel.: +420 606 758 639

Výchovná poradkyně

Mgr. Tereza Folbrechtová, tereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz, tel.: +420 720 411 923

konzultační hodiny výchovného poradce:
PO – 13,00 – 14,00 hod.

Kancelář

Účetní

Michaela Krotilová, michaela.krotilova@zsmskamyknv.cz

Kalendář akcí