Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Žákovský parlament

Scházíme se v pravidelných intervalech, obvykle po čtrnácti dnech, v učebně výtvarné výchovy nebo vždy, když je potřeba. Vzájemně si předáváme naše představy o fungování naší školy, o našich dalších schůzkách a naší další společné práci. Společných schůzek se mohou zúčastnit všichni, nejenom vybraní zástupci. Všichni, kteří budou mít chuť přispět něčím pozitivním a mají nějaký nápad, či návrh, jsou vždy na pracovních setkáních žákovského parlamentu vítáni. Pracujeme společně na realizaci nejrůznějších aktivit, nebojíme se otázek ohledně školního řádu, řešíme chování žáků naší školy, komunikaci mezi námi všemi ve škole, dotýkáme se pravidel slušného chování a chystáme společně akce, které nás v dalším období čekají. Řešíme úpravu školních prostor a okolí školy, včetně školní zahrady, protože chceme prohlubovat své vědomosti a dovednosti v kulturním, čistém a hezkém prostředí, hodnotíme zrealizované akce, podílíme se zkrátka všichni společně na chodu školy. V naší škole trávíme všichni hodně času, a tak se snažíme, aby tento čas nebyl promarněný a aby byl přínosný pro náš další život.

Zástupci žákovského parlamentu

Kalendář akcí