Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Denní režim

Denní program je upraven v obou třídách dle věku a psychohygienických potřeb dětí, je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do denního programu jsou dle aktuální možnosti začleněny návštěvy výstav, divadel, nejrůznějších představení pro děti, půldenní vycházky nebo výlety.

6:00 – 8:30 hod.

 • příchod dětí, prosociální, didaktické a komunikační hry, spontánní hry podle přání
 • hry motivované ročním obdobím
 • individuální činnost s jednotlivými dětmi
 • ranní přivítání, seznámení s plánovanou denní činností, komunitní kruh

8:30 – 10:00 hod.

 • plánované, didakticky vedené činnosti
 • rozcvička, řízené pohybové hry
 • záměrné i spontánní hry, námětové hry
 • dopolední svačina, hygiena
 • řízená činnost vztahující se k tématu nebo dle volby
 • řízená činnost zaměřená na logopedickou prevenci
 • příprava na pobyt venku

10:00 – 11:30 hod.

 • pobyt venku

11:30 – 12:30 hod.

 • hygiena, oběd

12:30 – 13:00 hod.

 • odchod dětí po obědě
 • příprava na odpolední odpočinek, hygiena, péče o zuby
 • ukládání na lehátko

13.00 – 14.00 hod.

 • odpolední odpočinek nutný k regeneraci dětského organismu
 • četba pohádky, relaxační cvičení
 • individuální práce s nespícími dětmi, nabídka klidových činností

14.00 – 16.00 hod.

 • individuální vstávání, hromadné buzení
 • hygiena, odpolední svačina
 • tvořivá činnost a hra dětí
 • individuální aktivity s jednotlivými dětmi
 • didaktické hry
 • tvořivá činnost a hry podle přání dětí
 • řízené herní činnosti do odchodu dětí
 • odchod dětí

Kalendář akcí