Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Biologické odpoledne

Ve čtvrtek 11. 4. proběhla na naší škole soutěž, kde žákyně řešily úkoly ze zoologie a botaniky, poznávaly rostliny a živočichy. Velké poděkování patří všem účastnicím a gratulace nejlépe umístěným.

Kalendář akcí