Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Od trilobitů po mamuty

Ve středu 20. 3. 2024 se žáci 4. třídy vydali za „poznáním“ do Prahy. Hlavním cílem bylo Národní
muzeum s komentovanou prohlídkou expozic o pravěku – „Od trilobitů po mamuty.“ Ještě před tím
měli možnost poznat i kousek hlavního města. Prošli se po ostrově Kampa, kde je nejvíc zaujala
bronzová miminka a žlutí tučňáci. Přes Karlův most a Staroměstské náměstí s orlojem zamířili
k Václavskému náměstí. Počasí bylo opravdu jarní a všichni si výlet užili.

Kalendář akcí