Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Divadýlko

Dnes nás navštívilo Divadýlko s hudebním vystoupením ,,Námořník Bořík “. Kromě dětí z mateřské školy se zúčastnily i děti z přípravné třídy. Dětem se představení moc líbilo. Byly i zapojení do vystoupení. Mají hezký zážitek.

Kalendář akcí