Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Soutěž v anglickém jazyce

Dvacet statečných žáků a žákyň 5. až 9. ročníku si prověřilo svou angličtinu v Soutěži v anglickém jazyce. Součástí soutěže byl poslech a čtení s porozuměním a také konverzace s rodilou mluvčí. A kteří žáci byli v angličtině nejlepší?

Kategorie 5. – 6. ročník

  1. místo – Josef Sádovský
  2. místo – Matěj Beneš
  3. místo – Daniel Štrob

Kategorie 7. – 9. ročník

  1. místo – Daniel Němec
  2. místo – Adéla Budíšková   
  3. místo – Matyáš Chadraba

Do okresního kola postoupili Daniel Němec a Matyáš Chadraba. Matyáš v kategorii do 7. ročníku postoupil dokonce i do ústní části soutěže, ale konkurence byla natolik silná, že do krajského kola se naši žáci neprobojovali. Ovšem i tak si všichni zaslouží pochvalu = Great job!!!

Kalendář akcí