Dokumenty ZŠ

Základní dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní družina

Školní docházka

Odklad školní docházky

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva

Rozpočty

Ostatní dokumenty

Poskytování informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,

GDPR – informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Výběrová řízení – veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem – DOPLNĚNÍ UČEBNICOVÉHO FONDU