ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 731 411 924, tel.: +420 318 677 113, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800

Dokumenty ZŠ

Základní dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní družina

Školní docházka

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva

Rozpočty

Ostatní dokumenty

Poskytování informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,

GDPR – informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů