ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Dokumenty ZŠ

Základní dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní družina

Školní docházka

Odklad školní docházky

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva

Rozpočty

Školská rada

EVVO

Ostatní dokumenty

Poskytování informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.,

GDPR – informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Výběrová řízení – veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem – DOPLNĚNÍ UČEBNICOVÉHO FONDU