Dokumenty ZŠ

Základní dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní družina

Školní docházka

Odklad školní docházky

Individuální vzdělávací plán

Výroční zpráva

Rozpočty

Školská rada

EVVO

Ostatní dokumenty

GDPR – informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů