Školní jídelna

Vedoucí školních jídelen:
Šárka Komárková – tel.: 773 458 802
e-mail: sarka.komarkova@zsmskamyknv.cz
Personál jídelny ZŠ:
Jana Kosová, Marie Milovičová, Lenka Staňková
tel.: 720 106 046
Personál jídelny MŠ:
Petr Vondra, Petra Mazourová

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace disponuje dvěma jídelnami, přičemž v obou se vaří zdravá a vyvážená strava podle školských norem. O kvalitní a chutnou stravu se starají kuchařky pod vedením vedoucí ŠJ paní Komárkové, které své práci rozumí a uplatňují své dlouholeté zkušenosti v praxi.

V jídelně ZŠ se mohou kromě školních dětí a zaměstnanců stravovat i cizí strávníci. Jídelna je tedy otevřena pro širokou veřejnost. Obědy si tak může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem. V jídelně MŠ se vaří pouze pro děti a zaměstnance MŠ. Po domluvě s vedoucí jídelny Šárkou Komárkovou je možné připravovat i jídla dietní.

Úhrada jistiny pro strávníky navštěvující ZŠ a MŠ

Každé stravující se dítě ve školní jídelně musí mít zaplacenou jistinu ve výši 500,00 Kč (účet ČS 35-524804309/0800). Jistina bude vyúčtována při odhlášení žáka ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. Jistina bude používána na nákup potravin k vaření, neboť při platbě za obědy po skončení měsíce nebyl dostatek finančních prostředků na úhradu zakoupených potravin.

Pro strávníky v jídelně ZŠ nadále zůstává automatická předvolba oběda č. 1. V případě vybrání druhého jídla si musíte volbu změnit na stránkách strava.cz. Odhlášení oběda je nutné provést podle stávajících pravidel. Ostatní strávníci ve školní jídelně si oběd musí přihlásit sami, systém se také nemění.

Platby za odebrané obědy musí být uhrazeny do 15. dne v měsíci, v případě neuhrazení požadované částky bude výdej obědů strávníkovi pozastaven.

Připomínáme, že děti a žáci, kteří se stravují v době školní výuky, platí pouze cenu potravin spotřebovaných na vaření stavy. V době mimo školní výuku (prázdniny, ředitelská volna, nemoc dítěte) nejsou dle vyhlášky MŠMT poskytovány dotace na provozní náklady, a proto i dítě musí platit plnou cenu oběda.

Cena stravování v MŠ od 1. 3. 2023

MŠ celodenní stravování dětí ve věku 3 – 6 let: 49,00 Kč
(přesnídávka 11,00 Kč – oběd 27,00 Kč – svačina 11,00 Kč)

MŠ celodenní stravování dětí ve věku 7 a více let let: 50,00 Kč
(přesnídávka 11,00 Kč – oběd 28,00 Kč – svačina 11,00 Kč)

Cena obědů v jídelně ZŠ od 1. 11. 2022

ZŠ strávníci ve věku 7 – 10 let:37,00 Kč
ZŠ strávníci ve věku 11 – 14 let:40,00 Kč
ZŠ strávníci ve věku 15 a více let:41,00 Kč
Zaměstnanci:58,00 Kč
Ostatní strávníci:89,00 Kč (od 1. 6. 2023 – 95,00 Kč)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.