PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Naše webová prezentace je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu nejen pro osoby se zrakovým postižením. Snaží se splňovat veškerá důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR, jako jsou Blind Friendly Web a WCAG 1.0.

Struktura obsahu i layoutu je vytvořena v jazyce HTML, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS). Obsah lze zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, a to zejména ve formátu PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu označeny.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které při používání tohoto webu narazíte, můžete poslat na adresu technického správce serveru admin@zsmskamyknv.cz.