Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva Obce Kamýk nad Vltavou 1. 1. 2016. Sdružuje základní školu, školní družinu, speciální třídy, mateřskou školu a školní jídelnu. Obec Kamýk nad Vltavou je spádovou obcí pro obce Zduchovice, Velká, Třtí, Hojšín, Drážkov, Skrýšov, Svatý Jan, Brzina a Švastalova Lhota.