Vítejte na stránkách !

Základní škola...

ZŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ROZVRH HODIN

Rozvrh hodin jednotlivých tříd.

PROGRAM EVVO

Environmentální vzdělávání.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Poradenské služby.

METODIK PREVENCE

Konzultace prevence rizikového chování.

Škola Online

Vstup do elektronické žákovské.

Organizace školního roku

Kdy máme prázdniny, třídní schůzky a další důležité termíny...

Mateřská škola...

MŠ DOKUMENTY

Důležité dokumenty a formuláře.

ORGANIZACE DNE

Denní program dětí v naší MŠ.

PLATBY

Informace ohledně úplaty za vzdělávání dítěte v MŠ.

RADY RODIČŮM

Osvědčené postupy a rady pro rodiče.

CO S SEBOU DO ŠKOLKY?

Na co nezapomenout před cestou do MŠ.