ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního vyučování: pondělí 2. září 2019

Konec školního vyučování v I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Konec školního vyučování ve II. pololetí: úterý 30. června 2020.


PRÁZDNINY

Podzimní prázdninyÚterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdninyPondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní prázdninyPátek 31. ledna 2020
Jarní prázdninyPondělí 3. února 2020 až neděle 9. února 2020
Velikonoční prázdninyČtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.)
Hlavní prázdninyStředa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

PEDAGOGICKÁ RADA

Termíny: 

7. listopadu 2019, 20. ledna 2020, 16. dubna 2020, 15. června 2020


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termíny:

5. září 2019, 7. listopadu 2019, 9. ledna 2020, 16. dubna 2020, 4. června 2020


Projektový den České Vánoce + vánoční jarmark:

Pátek 29. listopadu 2019


Školní slavnost vánoční:

Čtvrtek 19. prosince 2019


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ i MŠ

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru a s tím spojeného vyhlášení stavu nouze vládou ČR, odkládáme termín konání Dne otevřených dveří na později. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách i vchodových dveřích školy.(13.3.2020)

Středa 18. března 2020

Od 8,00 do 17,00 hod. Vás rádi přivítáme na Dni otevřených dveří v naší základní i mateřské škole!!! V případě, že byste se nedozvonili na školní zvonek, volejte, prosím, přímo řediteli školy na telefonní číslo 731 411 924.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru a s tím spojeného vyhlášení stavu nouze vládou ČR, odkládáme termín konání zápisu na později. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách i vchodových dveřích školy.(13.3.2020)

Pátek 3. dubna 2020

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru a s tím spojeného vyhlášení stavu nouze vládou ČR, odkládáme termín konání zápisu na později. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách i vchodových dveřích školy.(13.3.2020)

Úterý 5. května 2020


Školní slavnost letní:

Středa 17. června 2020