ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního vyučování: Úterý 1. září 2020

Konec školního vyučování v I. pololetí: Čtvrtek 28. ledna 2021

Konec školního vyučování ve II. pololetí: Středa 30. června 2021


PRÁZDNINY

Podzimní prázdninyČtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdninyStředa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Pololetní prázdninyPátek 29. ledna 2021
Jarní prázdninyPondělí 8. února 2021 až neděle 14. února 2021
Velikonoční prázdninyČtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.)
Hlavní prázdninyČtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

PEDAGOGICKÁ RADA

Termíny: 

5. listopadu 2020, 25. ledna 2021, 15. dubna 2021, 21. června 2021


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Termíny:

3. září 2020, 5. listopadu 2020, 7. ledna 2021, 15. dubna 2021, 3. června 2021


Projektový den České Vánoce + vánoční jarmark:

Pátek 27. listopadu 2020


Školní slavnost vánoční:

ZŠ – úterý 15. prosince 2020; MŠ – čtvrtek 17. prosince 2020


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ i MŠ

Čtvrtek 25. března 2021


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Pátek 9. dubna 2021 (13,00 – 18,00 hod.)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Pátek 14. května 2021 (13,00 – 18,00 hod.)


Svátek matek MŠ:

Čtvrtek 6. května 2021


Pobyt v přírodě pro ZŠ a MŠ

Pondělí 7. až pátek 11. června 2021


Školní slavnost letní ZŠ:

Čtvrtek 24. června 2021

Ostatní aktivity školy a mateřské školy budou vždy uvedeny na webových stránkách školy a na informačním místě ve škole a školce.