ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace pořádá zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

Termín: pátek 13. 5. 2022 od 13.00 do 17.00 hod. (náhradní termín případně dle domluvy)

Forma: prezenční

Místo: třída v přízemí budovy mateřské školy

Koho se zápis týká? 

 • pro děti, které dovrší do 31.8.2022 věk 5 let je předškolní vzdělávání povinné
 • dětí které do 31.8.2022 dovrší věk dvou let a starších

Co musí dítě před nástupem do MŠ zvládnout

 • najíst se samostatně lžící
 • zahlásit potřebu jít na toaletu (být bez plen)
 • pít z hrnku
 • dítě musí být bez dudlíku včetně spaní (pokud bude v MŠ spát)

Co k zápisu potřebujete?

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • povolení k pobytu (cizinci)
 • kopii očkovacího průkazu (zůstává v MŠ)
 • u dítěte s uděleným odkladem povinné školní docházky prosíme o kopii doporučení PPP pro další vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce před MŠ.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně.

Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitelka školy děti dle pořadí těchto kritérií:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude předložena v předem daném termínu řádného zápisu; žádost zákonných zástupců, kteří podají žádost déle, než jsou stanovené termíny, bude řazena dle data podání a přednost budou mít děti přihlášené ve vypsaném řádném termínu.

2. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

3. Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

4. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

5. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31. 8., s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

6. Děti různého věku z nespádové oblasti.

1/ Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

2/ Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka přihlédnout k závažným okolnostem.

Ing. Alena Suchopárová, ředitelka školy