ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Adresa: Kamýk nad Vltavou 141 E-mail: skola@zsmskamyknv.cz
IČO: 66325111, IZO: 600054489 ID datové schránky: w52mbqk
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
Tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kamýk nad Vltavou 163
Tel.: +420 318 677 114

Kolektiv

Ředitel:

Mgr. Radek Behenskýradek.behensky@zsmskamyknv.cz

Ekonom

Václava Sirotková(externě)

Základní škola

Třídní učitelé:

Přípravná třída
Barbora Skřivánová, DiS.barbora.skrivanova@zsmskamyknv.cz
1. ročník
Mgr. Tereza Folbrechtovátereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz
2. ročník
Mgr. Lýdia Milanovskálydia.milanovska@zsmskamyknv.cz
3. ročník
Mgr. Miroslava Spornámiroslava.sporna@zsmskamyknv.cz
4. ročník
Mgr. Lenka Klausoválenka.klausova@zsmskamyknv.cz
5. třída
Bc. Veronika Chalupováveronika.chalupova@zsmskamyknv.cz
6. ročník
Mgr. Ladislava Stromajerováladislava.stromajerova@zsmskamyknv.cz
7. ročník
Mgr. Zuzana Petrovovázuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz
8. ročník
Mgr. Pavlína Barhoňovápavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
9. ročník
Jana Dvořákovájana.dvorakova@zsmskamyknv.cz
1. speciální třída
Bc. Petra Chýlová, DiS.petra.chylova@zsmskamyknv.cz
2. speciální třída
Mgr. Jitka Kakešovájitka.kakesova@zsmskamyknv.cz

Netřídní vyučující:

Petr Halada, MBApetr.halada@zsmskamyknv.cz
Ing. Pavel Valchářpavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Školní družina:

Zdeňka Vostarkovázdenka.vostarkova@zsmskamyknv.cz
Milena Drábkovámilena.drabkova@zsmskamyknv.cz
Michaela Práškovámichaela.praskova@zsmskamyknv.cz
Olga Kocourkováolga.kocourkova@zsmskamyknv.cz

Asistenti pedagoga:

Iveta Hermováiveta.hermova@zsmskamyknv.cz
Milena Drábkovámilena.drabkova@zsmskamyknv.cz
Jaroslava Koreckájaroslava.korecka@zsmskamyknv.cz
Alena Turkováalena.turkova@zsmskamyknv.cz
Olga Kocourkováolga.kocourkova@zsmskamyknv.cz
Alena Zdrubeckáalena.zdrubecka@zsmskamyknv.cz
Lenka Šumoválenka.sumova@zsmskamyknv.cz
Michaela Práškovámichaela.praskova@zsmskamyknv.cz
Dana Ježkovádana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Školní asistent:

Zdeňka Recmanovázdenka.recmanova@zsmskamyknv.cz
Dana Ježkovádana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Provozní pracovníci:

Školník
Václav Černý
Úklid
Pavlína Procházková
Jana Nováková
Jídelna
Šárka Komárková (vedoucí ŠJ)sarka.komarkova@zsmskamyknv.cz
Jana Kosová
Marie Milovičová
Lenka Staňková

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jakub Iranjakub.iran@sms-sluzby.cz
+420 732 633 384

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ:

Svatava Lajbnerovásvatava.lajbnerova@zsmskamyknv.cz

Třídní učitelé:

1. třída
Mgr. Dita Dvořákovádita.dvorakova@zsmskamyknv.cz
Bc. Marie Ježdíkovámarie.jezdikova@zsmskamyknv.cz
Svatava Lajbnerová (do 30. 11. 2020)svatava.lajbnerova@zsmskamyknv.cz
2. třída
Jana Hovorkovájana.hovorkova@zsmskamyknv.cz
Bc. Žaneta Štefanovázaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz

Asistenti pedagoga

Barbora Skřivanová, DiS. barbora.skrivanova@zsmskamyknv.cz

Školní asistenti

Dana Ježková dana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Provozní pracovníci:

Školník
Václav Černý
Úklid
Petra Mazourová
Jídelna
Hana Habartová (vedoucí ŠJ)
Hana Habartová