ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Adresa: Kamýk nad Vltavou 141 E-mail: skola@zsmskamyknv.cz
IČO: 66325111, IZO: 600054489 ID datové schránky: w52mbqk
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
Mobil: +420 731 411 924
Tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kamýk nad Vltavou 163
Mobil: +420 606 758 639
Tel.: +420 318 677 114

Kolektiv

Ředitel:

Mgr. Radek Behenskýradek.behensky@zsmskamyknv.cz
+420 731 411 924

Zástupce ředitele:

Mgr. Zuzana Petrovovázuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz

Ekonom

Václava Sirotkovávaclava.sirotkova@zsmskamyknv.cz
.

Základní škola

Třídní učitelé:

Přípravná třída
Barbora Skřivanová, DiS.barbora.skrivanova@zsmskamyknv.cz
1. ročník
Mgr.Ilona Černáilona.cerna@zsmskamyknv.cz
2. ročník
Mgr. Tereza Folbrechtovátereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz
3. ročník
Mgr. Lýdia Milanovskálydia.milanovska@zsmskamyknv.cz
4. ročník
Mgr. Eliška Štochlováeliska.stochlova@zsmskamyknv.cz
5. ročník
Ing. Alena PLavcováalena.plavcova@zsmskamyknv.cz
6. ročník
Jana Dvořáková jana.dvorakova@zsmskamyknv.cz
7. ročník
Ing. Pavel Valchář pavel.valchar@zsmskamyknv.cz
8. ročník
Mgr. Zuzana Petrovovázuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz
9. ročník
Ing. Pavel Valchář pavel.valchar@zsmskamyknv.cz
1. speciální třída
Bc. Petra Chýlová, DiS.petra.chylova@zsmskamyknv.cz
2. speciální třída
Mgr. Jitka Kakešovájitka.kakesova@zsmskamyknv.cz

Netřídní vyučující:

Mgr. Pavlína Barhoňovápavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz
Petr Halada, MBApetr.halada@zsmskamyknv.cz
Veronika Mühlbachováveronika.muhlbachova@zsmskamyknv.cz
Mgr. Jana Štěpánkovájana.stepankova@zsmskamyknv.cz

Školní družina:

Zdeňka Vostarkovázdenka.vostarkova@zsmskamyknv.cz
Milena Drábkovámilena.drabkova@zsmskamyknv.cz
Michaela Práškovámichaela.praskova@zsmskamyknv.cz
Olga Kocourkováolga.kocourkova@zsmskamyknv.cz
Mgr. Jana Štěpánková jana.stepankova@zsmskamyknv.cz

Asistenti pedagoga:

Iveta Hermováiveta.hermova@zsmskamyknv.cz
Milena Drábkovámilena.drabkova@zsmskamyknv.cz
Jaroslava Koreckájaroslava.korecka@zsmskamyknv.cz
Alena Turkováalena.turkova@zsmskamyknv.cz
Olga Kocourkováolga.kocourkova@zsmskamyknv.cz
Alena Zdrubeckáalena.zdrubecka@zsmskamyknv.cz
Lenka Šumoválenka.sumova@zsmskamyknv.cz
Michaela Práškovámichaela.praskova@zsmskamyknv.cz
Bc. Lenka Šrůtoválenka.srutova@zsmskamyknv.cz

Školní asistent:

Dana Ježkovádana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Provozní pracovníci:

Školník
Michal Vondrák
Úklid
Pavlína Procházková
Jana Nováková
Jídelna
Šárka Komárková (vedoucí ŠJ)sarka.komarkova@zsmskamyknv.cz
Jana Kosová
Marie Milovičová
Lenka Staňková

Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jakub Iranjakub.iran@sms-sluzby.cz
+420 732 633 384

Mateřská škola

Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Dita Dvořáková dita.dvorakova@zsmskamyknv.cz

Třídní učitelé:

1. třída
Mgr. Dita Dvořákovádita.dvorakova@zsmskamyknv.cz
Bc. Marie Ježdíkovámarie.jezdikova@zsmskamyknv.cz
2. třída
Jana Hovorkovájana.hovorkova@zsmskamyknv.cz
Bc. Žaneta Štefanovázaneta.stefanova@zsmskamyknv.cz

Asistenti pedagoga

Dana Ježková dana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Školní asistenti

Dana Ježková dana.jezkova@zsmskamyknv.cz

Provozní pracovníci:

Školník
Michal Vondrák
Úklid
Petra Mazourová
Jídelna
Hana Habartová