Provoz ŠD o prázdninách

Ve smyslu Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude činnost školní družiny v době školních prázdnin, pokud o její provoz nebude zájem, přerušena. V časovém předstihu budete mít vždy možnost projevit svůj zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině v době školních prázdnin. Informace najdete pravidelně na nástěnce školní družiny.