Práce v MŠ s Magic boxem

Nejen předškoláci v naší MŠ pracují s digitální technikou. Na fotografiích prováděli grafomotorická cvičení pro uvolnění ramenního kloubu.