Světový den pošty

Ve školní družině jsme si připomněli Světový den pošty. S 1. oddělením ŠD jsme navštívili místní pobočku, kde jsme se dozvěděli, co všechno obnáší práce poštovního doručovatele a přepážkových pracovníků. Prohlédli jsme si prostory, které jsou určeny na třídění listovních zásilek, kam se ukládají nedoručená doporučená psaní a balíky, podívali jsme se i do výpravny. Každý si odnesl malou pozornost a my jsme pracovníky pošty odměnili písničkou „Jede, jede poštovský panáček.“ Žáci 2. a 3. oddělení se věnovali výrobě vlastních obálek, navrhovali a vytvářeli originální poštovní známky a vyzkoušeli si napsat dopis, který většinou adresovali rodinným příslušníkům.