Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Světový den pošty

Ve školní družině jsme si připomněli Světový den pošty. S 1. oddělením ŠD jsme navštívili místní pobočku, kde jsme se dozvěděli, co všechno obnáší práce poštovního doručovatele a přepážkových pracovníků. Prohlédli jsme si prostory, které jsou určeny na třídění listovních zásilek, kam se ukládají nedoručená doporučená psaní a balíky, podívali jsme se i do výpravny. Každý si odnesl malou pozornost a my jsme pracovníky pošty odměnili písničkou „Jede, jede poštovský panáček.“ Žáci 2. a 3. oddělení se věnovali výrobě vlastních obálek, navrhovali a vytvářeli originální poštovní známky a vyzkoušeli si napsat dopis, který většinou adresovali rodinným příslušníkům.

Kalendář akcí