Vyhlášení výsledku doplňovacích voleb do školské rady

V doplňovacích volbách do školské rady byla zvolena paní Anděla Vejražková.

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Ing. Přemysl Růžička
  • Ing. Roman Turza

Členové zvolení pedagogickými pracovníky:

  • Mgr. Veronika Patáková
  • Mgr. Eliška Štochlová

Členové zvolení zákonnými zástupci:

  • Mgr. Libuše Kabylová
  • Anděla Vejražková