Vynášení Morany

Ve školní družině si připomínáme lidové zvyky a tradice. Všechna oddělení se v pátek 24. 3. spojila a společně jsme vyhnali symbolicky bídu, nemoci a zimu z Kamýku nad Vltavou.

S Moranou nebo-li Smrtkou jsme obešli část obce za doprovodu fléten a Orffových nástrojů. Poté jsme Moranu zapálili a vhodili do řeky. Zimu nám odnesla voda a jaro jsme přivítali básničkami a písničkami. Vyrobili jsme si líto, které nám v těchto chladných dnech jaro alespoň připomíná.