Světový den vody

Voda je nezbytná pro jakoukoliv formu života, proto se 22. března školní družina zapojila do oslav Světového dne vody. Vyzkoušeli jsme si jednoduché pokusy, vysvětlili si koloběh vody, představili si skupenství, ve kterých se vyskytuje, a rozeznávali je pouhým sluchem. Zasadili jsme naklíčené kaštany, které jsme našli během procházky, a nechybělo ani výtvarné zpracování kapky, protože ve školní družině rádi malujeme.

Michaela Prášková