Muzeum maškar

Ve čtvrtek 9.2. se vydaly děti z přípravné třídy autobusem do Milevska, kde se nachází jediné muzeum v ČR, které se zaměřuje na zdejší národopisné tradice-masopustních průvodů. Děti si zde mohly prohlédnout tradiční masky z časů první republiky, v malém kinosále zhlédly záběry z masopustních průvodů a nakonec se vyfotily ve vybrané replice maškarní masky.

Navštívili jsme v muzeu také výtvarnou dílničku, kde si děti vyrobily svojí vlastní masku.

Barbora Skřivanová