Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Ukončení školního roku 2021/2022

V úterý 28. 6. 2022 jsme netradičně započali s ukončováním školního roku 2021/2022 na školní zahradě formou her a setkání s přáteli. Také deváťáci se pomalu loučili promítáním videa, ve kterém vzpomínali na devět let v této škole.

Poslední červnový den dětem v základní škole rozdali třídní učitelé vysvědčení ve třídách. Poté se celá škola shromáždila na terase školy, jak bylo i dříve obvyklé. Zde následovalo vyhodnocení soutěží a akcí, úspěšným žákům byly rozdány ceny. Z každé třídy obdržel nejlepší žák za své kvalitní působení ve třídě pochvalu a za odměnu knihu.

Deváťáci se ještě přesunuli do obřadní síně obecního úřadu, kde na tuto slavnostní chvíli již čekali rodiče, prarodiče a blízcí. Zde k nim promluvila ředitelka školy, třídní učitel a starosta obce. Poté se ujala slova zástupkyně deváté třídy, ve svém příspěvku zavzpomínala na léta prožitá na naší škole. Zároveň vycházejícím žákům byla slavnostně předána závěrečná vysvědčení a prvňáčkové jim na rozloučenou předali květiny. Všichni si popřáli jen to nejlepší do budoucího života a krásné léto.

Na zahradě mateřské školy proběhlo 30. června slavnostní vyřazení předškoláků., ze kterých se v září stanou prvňáčci, nebo přejdou do přípravné třídy.

30. červen byl vyhlášen dnem „zmrzlinovým“, děti z mateřské školy i žáci ze základní školy si dali v místní cukrárně zmrzlinu, kterou dostali od vedení školy za výkony podané v tomto školním roce.

Přejeme všem dětem, žáčkům, rodičům, kamarádům, blízkým slunečné léto plné her, štěstí a radosti.                                                                            

Alena Suchopárová, ředitelka školy

Kalendář akcí