Zahradní slavnost

Dne 28. 6. 2022 se odpoledne sešli žáci, rodiče a ostatní zaměstnanci školy, aby se rozloučili s končícím se školním rokem. Pro děti byly připraveny hry a zábavné úkoly. Pro rodiče a žáky připravili zaměstnanci školy lákavé občerstvení. Také byla možnost si opéct na ohni špekáček. Všichni si pochvalovali, akce se vydařila.   

Přejeme všem pěkné prázdniny

Zdeňka Vostarková, vedoucí ŠD

Já přidávám velké poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli – sponzoři, provozní i pedagogičtí pracovníci.

Alena Suchopárová, ředitelka