Návštěva Hornického muzea Příbram

V úterý 3. 5. jsme navštívili Hornické muzeum Příbram. Děti se seznámily se životem havířů, navštívily jejich původní obydlí, jeli vláčkem a vyrobily si kahany. 

Dita Dvořáková