Čarodějnická výprava na Trojanově vrchu

V pátek 29. dubna 2022 jsme se se školní družinou vydali na čarodějnickou výpravu. Nejprve nás na Trojanově vrchu přivítala čarodějnice Berta a společně jsme se pustili do plnění nejrůznějších úkolů- prolétli jsme se na koštěti, sbírali jsme šišky, které byly zapotřebí pro hod do čarodějnického klobouku, ohřáli jsme se u ohně, kdy došlo i na opékání špekáčků v podobě napíchnutých šišek na klacek, stavěli jsme příbytek pro čarodějnici a naše výprava byla zakončena hledáním obrázků čarodějnic, které jsme si před tím připravili ve školní družině. Jedna neposedná čarodějnice nám uletěla, ale nakonec i tu se nám podařilo najít. Počasí nám také přálo, a tak jsme si odpoledne náramně užili.

Michaela Prášková