Čarodějnice ve škole

V pátek 29. dubna jsme pro děti 1. stupně připravili kouzelnou stezku pro malé čaroděje. Děti plnily úkoly na 10 stanovištích a pomáhaly tak najít přísady potřebné na přípravu elixíru mládí.

Pochvala patří žákům 5. ročníku, kteří pomáhali s organizací a výborně zvládli zadávání úkolů mladším žákům.

Čarodějnický rej pokračoval ještě odpoledne ve školní družině.

Milanovská