Den Země

22. duben je den věnovaný naší planetě. Letos jsme si ho připomněli i na naší škole. Žáci nejdříve diskutovali o nutnosti a možnostech ochrany životního prostředí, o problematice třídění odpadů a způsobech recyklace surovin. Teorii jsme poté aplikovali v praxi – každá třída se vydala s pytli a rukavicemi očistit okolí naší obce od odpadků.

A. Plavcová, L. Milanovská