Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace pořádá zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023.

Termín: pátek 13. 5. 2022 od 13.00 do 17.00 hod. (náhradní termín případně dle domluvy)

Forma: prezenční

Místo: třída v přízemí budovy mateřské školy

Koho se zápis týká? 

 • pro děti, které dovrší do 31.8.2022 věk 5 let je předškolní vzdělávání povinné
 • dětí které do 31.8.2022 dovrší věk dvou let a starších

Co musí dítě před nástupem do MŠ zvládnout

 • najíst se samostatně lžící
 • zahlásit potřebu jít na toaletu (být bez plen)
 • pít z hrnku
 • dítě musí být bez dudlíku včetně spaní (pokud bude v MŠ spát)

Co k zápisu potřebujete?

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • povolení k pobytu (cizinci)
 • kopii očkovacího průkazu (zůstává v MŠ)
 • u dítěte s uděleným odkladem povinné školní docházky prosíme o kopii doporučení PPP pro další vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce před MŠ.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.