ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Projektový den „Adventní věnec“

16. listopadu 2021 proběhl ve školní družině projektový den na téma „Adventní věnec“.

Nejprve proběhla beseda o historii věnce, poté jsme vypracovali kvíz a nakonec jsme adventní věnec zhotovili. Bylo to opravdu vydařené odpoledne.

Olga Kocourková