ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Informace ohledně testování 22. 11. 2021 a 29. 11. 2021

Vážení rodiče a naši žáci,

ve dnech 22. a 29. 11. 2021 bude probíhat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Testování bude probíhat, i pro děti a žáky navštěvující školní družinu, ve třídě (pokud bude chtít být zákonný zástupce přítomen na testování, může proběhnout testování již ve školní družině, přičemž ve třídě již dítě testováno nebude).

Pokud podle uvážení zákonných zástupců děti v přípravné třídě a žáci v 1. – 3. ročníku nezvládnou samoodběr vzorku z nosu pomocí tyčinky, tak prosíme zákonné zástupce o pomoc při odběru vzorku u svého dítěte. Zákonní zástupci ihned po provedení odběru vzorku opustí budovu školy (nečekají v budově školy na výsledek testu, počkat mohou případně před školou).

Dítě nebo žák si může přinést vlastní test a otestovat se tímto vlastním testem, musí to být jeden ze schválených testů MZd a testování musí proběhnout ve škole. V takovém případě však žákovi (dítěti) nebudeme moci poradit, nemůžeme individuálně studovat návody velkého množství testů. Testovaný si musí poradit sám. Do záznamu o testování budeme muset kromě výsledku uvést také název testu.                                                                                              Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. (Děti v mateřské škole se netestují.)

Prosíme zákonné zástupce a doprovod dětí o důsledné nošení respirátorů ve všech prostorách školy a o omezení pobytu ve škole na nezbytně nutnou dobu.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Přílohy – odkazy:

Instruktážní video k testu Genrui

Instruktážní leták – GENRUI test

Instruktážní video k testu SEJOY

Instruktážní leták – SEJOY test

Instruktážní leták k testu Sejoy