ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

PROJEKTOVÝ DEN – SLADOVNA PÍSEK

Začátek školního roku jsme žákům zpestřili návštěvou interaktivních výstav v dětské galerii Sladovna Písek. Děti z přípravné třídy a prvňáčci se proměnili v mravence a vyzkoušeli si, jak se asi cítí mravenec.

Druháci a třeťáci kromě mraveniště zavítali ještě do světa knih. Na výstavě „Hnízdo ilustrace“  našli některé hrdiny ze svých oblíbených příběhů a pohádek. Vysvětlili jsme si, kdo je ilustrátor a děti si vytvořily vlastní  ilustraci k vylosovanému tématu.

Žáci 4. a 5. třídy se seznámili se základními principy práce animátora. Dozvěděli se, jak je možné různými způsoby rozpohybovat obrázek  a oživit prostředí, potom si pomocí stažené aplikace natočili krátký animovaný film.

Nabyté vědomosti a dovednosti jsme využili při dalších společných aktivitách ve škole. Vyrobili jsme model obřího mraveniště, třeťáci si napsali a ilustrovali svoji vlastní knížku a žáci pátého ročníku  natočili další skvělé animované filmy.

Lýdia Milanovská