ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Nastavení výuky a informace ohledně testování od 1. 9. 2021

Vážení rodiče a naši žáci,

všichni pevně věříme, že výuka bude po celý školní rok probíhat v prostorách naší krásné školy a doma se budou dělat pouze domácí úkoly a případná procvičování učiva. Již se moc těšíme na společně strávené chvíle u nás ve škole, na společná setkávání, která budou doprovázena tvořivými aktivitami a radostnou náladou. Škola bude i v tomto školním roce prostorem pro nás všechny, abychom v ní nacházeli společná východiska k řešení všech záležitostí, prostor pro budování něčeho nového a pozitivního, prostor pro přátelství a tvořivé okamžiky. Našim žáčkům z první třídy přejeme šťastné vykročení do jejich školního života, všem ostatním z vyšších tříd hodně sil, vytrvalosti a štěstí každý den celého školního roku. Rodiče nechť neopouští trpělivost a ať je provází radost z každého pokroku a úspěchu jejich dětí.

Výuka bude probíhat v běžném režimu prezenčního vzdělávání, přičemž podmínkou je účast na testování, které bude probíhat 1. 9. (pro přípravnou třídu a pro 1. ročník 2. 9. 2021), 6. 9. a 9. 9. 2021 – neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Pokud se při testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tak se bude pokračovat v testování 1x týdně do konce září, případně déle v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Testování bude probíhat, i pro děti a žáky navštěvující školní družinu, ve třídě (pokud bude chtít být zákonný zástupce přítomen na testování, může proběhnout testování již ve školní družině, přičemž ve třídě již dítě testováno nebude).

Pokud podle uvážení zákonných zástupců děti v přípravné třídě a žáci v 1. – 3. ročníku nezvládnou samoodběr vzorku z nosu pomocí tyčinky, tak prosíme zákonné zástupce o pomoc při odběru vzorku u svého dítěte. Zákonní zástupci ihned po provedení odběru vzorku opustí budovu školy (nečekají v budově školy na výsledek testu, počkat mohou případně před školou).

Dítě nebo žák si může přinést vlastní test a otestovat se tímto vlastním testem, musí to být jeden ze schválených testů MZd a testování musí proběhnout ve škole. V takovém případě však žákovi (dítěti) nebudeme moci poradit, nemůžeme individuálně studovat návody velkého množství testů. Testovaný si musí poradit sám. Do záznamu o testování budeme muset kromě výsledku uvést také název testu.                                                                                             

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. (Děti v mateřské škole se netestují.)

Výuka začíná v 7:30, škola bude otevřena od 7:10 hodin. Děti a žáci se budou v prostoru šaten zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu, ihned po přezutí budou odcházet do kmenových tříd.

Žáci speciálních tříd budou přicházet v 7:30 hodin.

Děti z přípravné třídy a žáci ZŠ musí nosit ve společných prostorách školy roušku nebo respirátor.

Školní družina funguje v běžném režimu včetně ranní družiny, tedy ve třech odděleních.

Vyzvedávání ze školní družiny je podle běžných pravidel.

Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny.

Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole (případně si domluvte poslání na e-mail) a na případné konzultaci.

Prosíme zákonné zástupce a doprovod dětí o důsledné nošení respirátorů ve všech prostorách školy a o omezení pobytu ve škole na nezbytně nutnou dobu.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

PŘÍLOHY:

Instruktážní video k testu  

Instruktážní leták

Genrui leták