ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

NASTAVENÍ VÝUKY OD 15. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informace z MŠMT se od pondělí 15. února 2021 pokračuje při vzdělávání ve stejném režimu jako doposud.

Prezenčně se budou učit (učí se ve škole) pouze přípravná třída, 1., 2. ročník a speciální třídy za dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel. Všechny třídy budou mít každý den výuku podle platného rozvrhu s posunutím začátku vyučování pro jednotlivé ročníky a posunutím přestávek tak, aby nedocházelo ke kontaktu jednotlivých tříd:

  • přípravná třída začíná výuku v 7:30 hodin (příchod dětí 7:20 až 7:30)
  • 1. ročník začíná výuku v 7:40 (příchod žáků 7:30 až 7:40)
  • 2. ročník začíná výuku v 7:50 (příchod žáků 7:40 až 7:50)

-speciální třídy začínají výuku v 8:00 hodin (příchod žáků 7:50 až 8:00)

Pokud nedáváte své děti do ranní družiny, tak prosím o dodržení stanovených časů příchodů.

Časový rozvrh hodin a přestávek pro jednotlivé třídy je uveden v příloze; bylo nutné posunout přestávky jednotlivých ročníků, aby nedocházelo ke kontaktu dětí a žáků.

Tělesná výchova bude probíhat formou vycházek; počítejte, prosím, s teplejším oblečením a obutím Vašeho dítěte. V případě nepříznivého počasí budou děti zůstávat ve škole.

Obědy paní vedoucí školní jídelny přihlásila všem prezenčně vzdělávaným dětem, pokud Vaše dítě z nějakého důvodu nebude přítomno ve škole, odhlaste mu oběd (obědy) dle platných pravidel naší školní jídelny.

Pokud dítě nebude ve škole, domluvte se s třídní učitelkou na vyzvednutí zadané práce ve škole (případně si domluvte poslání na e-mail) a na případné konzultaci.

Školní družina bude od pondělí 15. února 2021 nadále fungovat v běžném režimu (pouze pro prezenčně vzdělávané děti a žáky) včetně ranní družiny, z důvodu dodržení homogenity skupin budou jednotlivé třídy umístěny takto:

  • děti z přípravné třídy ve své kmenové učebně v 1. patře
  • žáci z 1. ročníku ve své kmenové ŠD v přízemí
  • žáci z 2. ročníku ve své kmenové ŠD v 1. patře

Vyzvedávání ze školní družiny bude podle běžných pravidel.

Prosím zákonné zástupce a doprovod dětí o důsledné nošení roušek ve všech prostorách školy a o omezení pobytu ve škole na nezbytně nutnou dobu.

Žáci 3. – 9. ročníku se od 15. února 2021 budou nadále vzdělávat distančně (nastavená on-line výuka + zadaná práce).

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO VŠECHNY ŽÁKY DLE ZÁKONA Č.561/2004 Sb. POVINNÁ! V případě nepřítomnosti žáka na distančním vyučování musí zákonný zástupce tuto nepřítomnost omluvit stejně jako nepřítomnost při běžné (prezenční) výuce.

Distanční výuka bude probíhat formou on-line výuky podle rozvrhu (na 1. stupni /3. – 5. ročník/ – jedna hodina, případně v některé dny dvě hodiny denně a na 2. stupni  – maximálně tři hodiny denně) a zpracováváním zadaných úkolů (úkoly budou zadávány vždy na celý týden formou e-mailu, případě jsou také umístěny na webových stránkách školy), dále u předmětů výchovného charakteru bude vyučujícími těchto předmětů žákům nabídnuta možnost samostudia zaslaných materiálů nebo odkazů na příslušné materiály do e-mailu.

On-line výuka bude probíhat s využitím komunikační platformy Google meet (všichni žáci mají vytvořené účty).

Zpracované zadané úkoly budou žáci odesílat jednotlivým vyučujícím, kteří je vyhodnotí a poskytnou žákům zpětnou vazbu.

Žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, škola hromadně odhlásí školní stravování. V případě zájmu o obědy ve školní jídelně je nutno kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Na webových stránkách školy bude umístěn rozvrh s rozpisem on-line výuky pro jednotlivé ročníky.

Počítače, případně tablety budou žákům v případě nutnosti zapůjčeny – vyzvednutí je možné kdykoliv po předcházející telefonické domluvě (telefonický kontakt 731 411 924).

V případě, že žák nemá přístup k internetu, je povinnost vyzvednout osobně práci a úkoly ve škole.

POZVÁNKA NA ON-LINE TVOŘENÍ ŠD

Od pondělí 15. 2. 2021 bude nadále probíhat každý školní pracovní den on-line tvoření školní družiny pro žáky 3. až 5. ročníků v čase 14:00 až 15:00 hodin.

Vaše děti se mohou dobrovolně připojit a tvořit s paní vychovatelkou nebo jiným určeným pedagogickým pracovníkem školy.

On-line tvoření bude probíhat, podobně jako on-line výuka, s využitím komunikační platformy Google meet (všichni žáci mají vytvořené účty). Žáci vždy obdrží na svůj e-mail pozvánku.

Bližší informace vám poskytnou paní vychovatelky, které vás budou v případě potřeby telefonicky kontaktovat ohledně organizace vyzvedávání připraveného materiálu.

Všem děkujeme za pochopení, vstřícnost a velkou míru zodpovědnosti při distančním vzdělávání. Pevně věříme, že se nám do školy ostatní žáci vrátí již od března 2021.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy