ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Aktuální situace ve škole ohledně COVID-19

Aktualizováno: 18. 12. 2020

V karanténě: žádný žák

Pozitivní výsledek testu: žádný žák

Vážení rodiče,

v případě, že bude třídě, ve které je vzděláváno Vaše dítě, nařízena rozhodnutím KHS karanténa, budete neprodleně telefonicky informováni třídní učitelkou, případně vedením školy o této skutečnosti. Pro rozhodnutí KHS je důležité, kdy a jakým způsobem byl pozitivně testovaný žák naposledy v kontaktu se svými spolužáky a ostatními zaměstnanci školy. Všichni žáci a zaměstnanci byli poučeni o bezpečném chování v rámci výskytu COVID-19. V případě pozitivního výsledku testu u vás či vašeho dítěte nebo při nařízení karantény z důvodu „trasování kontaktů“ vás prosíme, abyste dali ihned vědět řediteli školy, který je v kontaktu s KHS.

Děkuji za pomoc, vstřícnost a pochopení.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy