ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Informace ohledně zahájení aktivit ve škole ve škole pro 1. stupeň od 25. května 2020

Začátek dopoledních aktivit je pro 1. a 2. ročník v 7:30, pro 3. a 5. ročník v 7:35 a pro 4. ročník v 7:40 hodin.

Prosím o dodržení časů příchodů, neboť ve výše uvedený čas vyzvedne žáky před školou určený pedagogický pracovník.

Bližší informace najdete v přiložené tabulce.

Prosím zákonné zástupce, aby nevstupovali do školy, a to ani při odpoledním vyzvedávání svých dětí.

Děkuji.

Radek Behenský, ředitel školy