Poznáváme lidské tělo

Formou různých tematických her a cvičení učíme děti v naší Mateřské školce poznávat jednotlivé části lidského těla. Ukazujeme si, kde se na těle co nachází, jak se to správně jmenuje, skládáme si lidské tělo jako puzzle a cvičíme, abychom své součásti důkladně rozpohybovali. Děti si na velké papíry také obkreslují své siluety a následně je dokreslují a popisují.