ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Návštěva knihovny v Sedlčanech

V úterý 21. 1. navštívili žáci 7., 8. a 9. třídy Městskou knihovnu v Sedlčanech. Zúčastnili se zde programu „Trocha poezie nikoho nezabije“ pod vedením knihovnice Aleny Budkové. Děti se dozvěděly, jak vypadá básník, kde tvoří a co umí. Porovnaly své představy s realitou a seznámily se jak se zasloužilými básníky 19. století, tak i s těmi mladými současnými. Pokusily se představit si báseň jako obraz a na jeho základě se poezii co nejvíce přiblížit. Seznámily se i s grafickým pojetím básní – s kaligramy. Také si vyzkoušely, jaký vliv má na přednes básně různá hudba. Nejvíce žáky zaujaly netradiční fyzické básně Petra Váši. Děti si nenásilnou formou ověřily, že poezie je stále živá a nemusí být vůbec nudná.

Pavlína Barhoňová